Embargo's

Op zoek naar een embargo?

Wanneer de Verenigde Naties of de Europese Unie besluiten een embargo in te stellen tegen een land, omvat dat embargo de laatste jaren steevast een financieel onderdeel.

Meestal verbiedt men dan wisselverrichtingen, kapitaalverkeer en financiële overdrachten met dat land, in sommige gevallen beperkt tot personen en ondernemingen die het heersende regime vertegenwoordigen. Soms worden ook de middelen van bepaalde hooggeplaatste personen van dat land bevroren.

Zie linkermenu om alle bestaande financiële emborgo's te raadplegen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in volgende instanties:

 • Belgische overheden belast met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie 
  Bevriezing van tegoeden, financiering en financiële hulp

  Federale Overheidsdienst Financiën
  Administratie van de Thesaurie
  Kunstlaan 30
  1040 Brussel
  Fax: +32 2 579 58 38
  E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
   
 • Meldingen van verdachte financiële verrichtingen (verdenking van witwassen)

  Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI)
  Gulden Vlieslaan 55b1
  1060 Brussel
  Tel.: +32 2 533 72 11
  Fax: +32 2 533 72 00
  E-mail: info@ctif-cfi.be
   

 • Niet-financiële embargo's

  Naast de financiële embargo's bestaan er ook handelsembargo's die een verbod op de in- of uitvoer van bepaalde goederen opleggen of bepalen dat daarvoor een toestemming moet worden gegeven.  Die embargo's kunnen een weerslag hebben op de financiering van die goederen.

  Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
  Algemene Directie Economisch Potentieel
  Dienst Vergunningen
  Vooruitgangsstraat 50
  1210 Brussel
  Tel.: +32 2 277 67 13
  Fax: +32 2 277 50 63