Financiële markten

  • De Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) trekt de kaart van de vernieuwing! Vandaag stelt ze haar nieuwe website voor.

  • Vorige week publiceerde het Europees Parlement een artikel over de volgende stappen na de inroeping van Artikel 50 van het Verdrag van de EU. Enkele dagen later presenteerde AFME een nieuw rapport over de uitdagingen van de Brexit voor wholesale banking. Naast deze Brexit gerelateerde onderwerpen, besloot de Europese Commissie om de voorgestelde fusie tussen de Deutsche Börse en de London Stock Exchange Group te verbieden. Op 4 April bracht de ECB een nieuw en veilig bankbiljet van 50 EUR in de omloop. Een dag later publiceerde de EBA de update van haar Risk Dashboard over de hoofduitdagingen voor de EU-bankensector.

  • Vorige week aanvaardde de Europese Commissie een overeenkomst om de toegang tot kapitaalmarkten voor bedrijven te vereenvoudigen. Op 6 december publiceerde de Europese Raad de resultaten van haar ECOFIN meeting. Een dag later heeft het Comité van Permanente Vertegenwoordigers een overeenkomst goedgekeurd met het Europees Parlement over geldmarktfondsen. Het Parlement en de Raad sloten ook een informele overeenkomst om de aandeelhouders van bedrijven meer inspraak gunnen over directeursverloningen.

  • Op 22 november presenteerde de Europese Commissie een nieuwe Europese insolventieverordening. Er werd ook een nieuw voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd, met als doel de invoering van een herstel- en resolutieregeling voor systeemrelevante centrale tegenpartijen in het financiële stelsel. En het Europees parlement en de Raad hebben het uitstel met 1 jaar van de toepassing van de nieuwe regelgeving over PRIIPs goedgekeurd.

  • BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers, vestigt graag uw aandacht op de standaard die recent ontwikkeld is voor de uitwisseling van gegevens tussen vermogensbeheerders en verzekeringsondernemingen.

  • Tijdens de zomer van 2016 deed Deutsche Bank navraag bij 200 spelers op de kapitaalmarkten met de bedoeling inzicht te verkrijgen in de belangrijkste drijvende krachten achter de sector en in de kernfactoren die de strategische keuzes bepalen. De drie hoofdonderwerpen in dat verband waren de regelgeving, de nieuwe technologieën en de volatiliteit op de opkomende markten. De belangrijkste conclusies staan hieronder. 

  • In zijn paper ‘Eliminating the cost of non-Europe in capital markets’ vraagt Karel Lannoo, CEO van het CEPS en General Manager van ECMI, aan de Europese Commissie om haar Capital Markets Union project te actualiseren via een radicale omvorming van de organen belast met de regulering van de Europese kapitaalmarkten. Naar zijn oordeel moet een sterkere rol van de European Securities and Markets Authority (ESMA) het mogelijk maken om maximaal voordeel te halen uit de eenmaking van de kapitaalmarkten. 

  • "Het is tijd voor moeilijke keuzes en gedurfde maatregelen", dat is de boodschap van het adviesbureau McKinsey & Co aan de spelers die actief zijn op de kapitaalmarkten en op het gebied van investeringsbankieren. In het rapport dat McKinsey & Co publiceerde in september 2016 onder de titel "Capital Markets and Investment Banking 2016: Time for Tough Choices and Bold Actions", wordt de aandacht gevestigd op de behoefte aan een aanpassing van het business model van de sector. 

  • Het netto actief van de in België publiek verdeelde fondsen groeide aan tot 169,1 miljard EUR op het einde van het tweede kwartaal van 2016.

  • De Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) wenst haar bedenkingen bij het ontwerp van meerwaardebelasting kenbaar te maken aan de politieke en economische wereld, aan de regelgevers en aan de pers in het algemeen.

Pagina's