Consumentenbescherming

 • Recent onderzoek van Optima en de Vlerick Business School leert dat slechts 42% van de Belgen zich financieel gelukkig zou voelen. Een bevinding die in lijn ligt met die van vorig jaar (toen toonde 38% van de Belgische burger zich gelukkig op financieel vlak).

 • Begin deze maand publiceerde Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Quintens op haar blog een open brief aan Febelfin. In de brief uit ze haar bezorgdheid over het feit dat de werknemers van Ford Genk met hun financiële vragen niet terecht zouden kunnen in de lokale bankkantoren. Blijkbaar zijn er hier en daar bankbedienden die onvoldoende kennis en gevoeligheid aan de dag zouden leggen omtrent het zorgtraject dat de financiële sector samen met Vlaams minister-president Kris Peeters heeft opgezet. Gesterkt vanuit de idee dat hun collega’s niet geholpen werden, zouden de andere werknemers op hun beurt ontmoedigd worden om zelf contact op te nemen met hun eigen bank.  

 • In 2012 werden meer klachten ingediend bij de Ombudsfin dan een jaar eerder. Indien de klacht gegrond was, werd vaak een oplossing gevonden: 85% van de klachten van consumenten en 61% van de klachten van ondernemingen kenden een positieve uitkomst. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Ombudsfin.

 • De Vlaamse regering, onder leiding van minister-president Kris Peeters, en Febelfin hebben zondag 28 oktober het overleg rond het reeds eerder aangekondigde bankenplan geïntensiveerd en er expliciet een luik over de toekomst van Limburg aan toegevoegd.

 • Febelfin en Consumentenplatform hebben de vijftien jaar oude gedragscode voor banken onder de loep genomen.

 • Vandaag hebben Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, en Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën samen met Febelfin en de financieeltoezichthouder FSMA een principeakkoord bereikt dat de consument in de banksector beter zal beschermen.

 • Opiniestuk van Febelfin over het Cofidisdossier dat vandaag, dinsdag 19 juni 2012, in De Tijd is verschenen.

 • 44% van de behandelde klachten van consumenten was gegrond. Hiermee wordt een cijfer bereikt dat in de buurt komt van dat van voor de crisis in 2007. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Ombudsfin, de vroegere Bemiddelingdienst Banken-Krediet-Beleggingen.

   

 • De financiële sector heeft lessen getrokken uit de crisis van 2008 en ondergaat sindsdien een belangrijk veranderingsproces.

   

Pagina's