Digital finance for all: how to power inclusive growth in emerging economies?

17/10/2016

Het is vandaag "Dag van de Armoede". In het kader hiervan wil Febelfin graag de aandacht vestigen op een recente studie van het McKinsey Global Institute. Zij proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe groot de impact van wereldwijde inclusie kan zijn. Volgens de onderzoekers ligt de oplossing in de digitale revolutie: dankzij nieuwe technologieën kunnen financiële diensten goedkoper worden aangeboden. Hierdoor wordt zowel de financiële inclusie als de productiviteit van de economie gestimuleerd. 

Maar liefst twee miljard individuen en 200 miljoen KMO’s, die gevestigd zijn in ontwikkelingslanden, hebben vandaag onvoldoende toegang tot spaargeld en kredietverlening. Zij die wel toegang hebben, moeten hoge kosten betalen voor een beperkt aanbod van producten.

Met deze cijfers in het achterhoofd voerde het McKinsey Global Institute een onderzoek uit naar de toegang tot financiële informatie in ontwikkelingslanden. De onderzoekers deden niet alleen beroep op theorie, maar bezochten ook verschillende ontwikkelingslanden (Brazilië, China, Ethiopië, India, Mexico, Nigeria en Pakistan) en interviewden meer dan 150 experten.

Uit de studie blijkt dat de digitale revolutie in dit kader opportuniteiten kan bieden. Nieuwe technologieën kunnen financiële diensten goedkoper aanbieden wat niet alleen de financiële inclusie, maar ook de productiviteit van deze economieën ten goede komt.

Meer specifiek stelt de studie dat digitaal bankieren onder meer volgende opportuniteiten kan bieden in ontwikkelingslanden:

  • 1,6 miljard mensen, van wie de helft vrouwen, kunnen toegang krijgen tot financiële diensten;

  • Het Bruto Nationaal Product (BNP) van ontwikkelingslanden kan tegen 2025 met 6 % stijgen;

  • De kosten voor financiële diensten kunnen, dankzij de inzet van mobiele betalingen, verlaagd worden met 80 tot 90 %.

- Overzicht opportuniteiten -

Om deze opportuniteiten te benutten, moeten organisaties wel zorgen voor voldoende beveiliging. Concreet zijn drie maatregelen nodig:

  • Een wijdverspreide mobiele en digitale infrastructuur;

  • Een dynamische bedrijfsomgeving voor financiële diensten;

  • Digitale financiële producten die tegemoet komen aan de noden van de consument.

De studie stelt dat, wanneer mensen in ontwikkelingslanden meer toegang krijgen tot financiële informatie, dit zowel de productiviteit als de buitenlandse investeringen kan bevorderen. Bovendien zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat op die manier ook armoede en corruptie kan worden teruggedrongen, en dat vrouwen meer rechten kunnen verkrijgen. Een wijdverspreid gebruik van digitaal bankieren, biedt deze landen dus de mogelijkheid om de economische vooruitzichten van hun land en hun inwoners positief te beïnvloeden.

U kan de volledige studie hier terugvinden. 

Meer over: