Deontologie kan niet losgekoppeld worden van maatschappij en economie

14/03/2017

Tijdens een gastcollege voor de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen gingen secretaris-generaal Wien De Geyter en Gregory Machenil, Senior Legal and Compliance Counsel van Febelfin, dieper in op de invulling van ethiek binnen de banksector.

Naar analogie met de voorbije 2 jaren, deed de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een beroep op Febelfin om haar studenten “Financie- en verzekeringswezen” kennis te laten maken met de invulling van ethiek binnen de bancaire wereld.

Wien De Geyter, secretaris-generaal Febelfin trapte af met een uiteenzetting over het financieel landschap anno 2017. Ze had het onder meer over de kerntaken van Febelfin als sectorfederatie. Bij de uitvoering van die kerntaken primeert het algemeen belang. In het statutair doel van Febelfin staat dan ook letterlijk te lezen dat Febelfin bij al haar activiteiten oog zal hebben voor het algemeen beleid en moet bijdragen tot een betere naleving van de ethiek en van de plichtenleer binnen het Belgisch financieel centrum.

Daarna belichtte Wien De Geyter de rol van de bank in de maatschappij en de uitdagingen van de financiële sector. Dat ethiek hierbij steeds centraal staat, lichtte collega Gregory Machenil, Senior and Legal Compliance Counsel bij Febelfin, verder toe. Hij duidde het begrip deontologie voor de studenten aan de hand van enkele concrete voorbeelden in de banksector.

Het gastcollege werd alvast erg gesmaakt door de studenten.

Raadpleeg hier de presentatie.

Meer over: