Bouwen aan de digitale bank van morgen

12/10/2016

Zowat iedere financiële instelling is op de digitale trein gesprongen. Er wordt massaal geïnvesteerd en businessmodellen worden opgesteld, maar zijn die inspanningen wel diepgaand en breed genoeg? In de studie van IDC probeert men een inzicht te krijgen in de manier waarop banken zich wereldwijd aanpassen aan de digitale transformatie.

IDC ondervroeg wereldwijd 503 financiële instellingen om een inzicht te krijgen in de manier waarop retailbanken en banken die ondernemingskredieten verstrekken, zich aanpassen aan de digitale transformatie op het gebied van IT, financiering en marketing.

Ook ging men na in welke regio’s financiële instellingen hun inspanningen toespitsen op de digitale transformatie, hoe de banken tegenover initiatieven voor digitale transformatie staan en welke businessmodellen de behoefte aan transformatie stimuleren. 

Een digitale aanpak op maat

Uit de studie blijkt dat 96% van de ondervraagde instellingen momenteel een digitale transformatie ondergaat of onlangs hebben afgerond, maar bij de meesten gebeurt dit slechts projectmatig. Vaak ontbreekt een strategische aanpak op ondernemingsniveau en wordt te veel de klemtoon gelegd op korte termijn doelstellingen.

Ook gaat het bij digitale transformatie vaak meer om het front-office aanbod overeen te laten komen met de wensen van de klant. Amper één op vijf doet een inspanning tot aanpassing van de achterliggende infrastructuur om gelijke tred te kunnen houden. Maar banken die meer de klemtoon leggen op front-office dan op back-office, lopen het gevaar dat de digitale transformatie uiteenvalt en zouden zich moeten beraden over de coördinatie en het leiderschap die nodig zullen zijn om beide elementen samen te bundelen in een strategie op ondernemingsniveau voor digitale transformatie.

Als laatste vindt slechts 9% van de ondervraagden dat de inspanningen inzake digitale transformatie voldoende disruptief en strategisch zijn.

Partnership Fintechs

In Europa is de kans dat banken wantrouwig staan tegenover fintech-bedrijven veel groter dan dat ze hen als partners beschouwen, zo stelt IDC. Banken daar zijn dus minder enthousiast om een potentiële rivaal op te kopen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië is de bereidheid tot samenwerking het grootst. In Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen worden fintech-bedrijven veeleer als rivalen gezien.

Hier kan u de volledige studie nalezen.

Meer over: