Externe governance

Hoe worden de beslissingen genomen?

De beslissingen binnen de Federatie worden genomen door de Raad van Bestuur en het Executive Committee van Febelfin en de Raad van Bestuur Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB).

Beide raden hebben een strategisch sturende rol en hebben beslissingsbevoegdheid. Zij vergaderen 4 x per jaar of bij een dringende aangelegenheid.

Het Executive Committee voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit, doet toezicht op de goede werking van Febelfin en voert de taken uit die de raad van bestuur aan hem delegeert.