Beperkte vraag naar hypothecair krediet ondanks historisch lage rentevoeten

24 juli 2014

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)(1) blijkt dat in het tweede trimester van dit jaar bijna 50.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 5,5 miljard EUR, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Dat is bijna 17% meer dan in het eerste trimester van dit jaar. Ten opzichte van een jaar geleden is er evenwel nog een daling van het aantal contracten met ongeveer 8%, terwijl het overeenstemmende bedrag 3,2% lager ligt.

De aanvragen voor een hypothecair krediet lagen in het tweede trimeste van dit jaar, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, ongeveer 9% lager dan in het tweede trimester van vorig jaar.  Het aangevraagde kredietbedrag lag 5,6% lager dan een jaar geleden.

Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, werden ten opzichte van een jaar geleden ongeveer evenveel kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-410, hetzij -1,5%) van een woning, maar was er vooral een daling voor de kredieten bestemd voor de bouw (-660, hetzij -10%) en voor de renovatie  (-2.870, hetzij -18%) van een woning.

De consument blijft duidelijk een afwachtende houding aannemen, vooral inzake bouw- en renovatiekredieten, ongetwijfeld onder invloed van de economische context, wat ook tot uiting komt in het lage consumentenvertrouwen.

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK : "Gelet op de evolutie aan de vraagzijde en op het belang van de eigen woning als vierde pensioenpijler, is het positief dat er –ondanks budgettaire beperkingen- voorzichtig wordt omgesprongen met de hervorming van de regionale woonfiscaliteit."

Belangrijkste vaststellingen

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het tweede trimester 2014 in vergelijking met hetzelfde trimester van 2013, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten:

  • Er werden bijna 50.000 hypothecaire kredieten verstrekt, voor een totaal bedrag van om en bij de 5,5 miljard EUR. Dat is ongeveer 17% meer dan in het eerste trimester.
  • Ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar is er nog wel een daling van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met 8%, en met 3,2% in bedrag.
  • Het aantal kredietaanvragen kende een daling ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar, zowel wat het aantal kredieten betreft (-9%) als het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen (-5,6%).
  • Ten opzichte van vorig jaar werden ongeveer evenveel kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop van een woning (-410, hetzij -1,5%), maar vooral de kredieten voor de bouw (-660, hetzij -10%) en de renovatie (-2.870, hetzij -18%) van een woning kenden een daling.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stijgt in het tweede trimester van 2014 tot ongeveer 137.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet schommelt rond 140.000 EUR.
  • In het tweede trimester van 2014 kozen ongeveer 70% van de kredietnemers voor een vaste rentevoet, terwijl ongeveer 6% koos voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 19% van de kredietnemers opteerde voor een rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Grafieken

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, herfinancieringen buiten beschouwingen gelaten, daalde in het tweede trimester van 2014 met 9% ten opzichte van het tweede trimester van 2013. Voor dezelfde periode daalde het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen met 5,6%.

Bron: BVK (deze cijfers bevatten geen herfinancieringen)

Aantal verstrekte kredieten

In het tweede trimester van 2014 daalde het aantal nieuwe kredieten, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met 8% ten opzichte van het tweede trimester van 2013 voor een totaalbedrag dat 3,2% lager lag. 

Bron: BVK (deze cijfers bevatten geen herfinancieringen)

Sterkste daling kredieten voor de bouw en de renovatie van een woning  

Er werden in het tweede trimester van 2014 om en bij de 50.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van ongeveer 5,5 miljard EUR – herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. 

Ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar werden nog wel omzeggens evenveel kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-410, hetzij -1,5%) van een woning.  Vooral de kredieten voor de bouw (-660, hetzij -10%) en voor de renovatie (-2.870, hetzij -18,2%) van een woning kenden een meer uitgesproken daling.

Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van bouwkredieten rond 140.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet blijft schommelen rond de 140.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het tweede trimester gestegen tot ongeveer 137.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor aankoop én renovatie stijgt opnieuw licht tot ongeveer 156.000 EUR.

Bron: BVK

3 op de 4 kredietnemers kiest voor een vaste rentevoet

In het tweede trimester van 2014 kozen drie op de vier kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 19% van de kredietnemers opteerde voor een rentevoet met een initiële veranderlijkheidsperiode tussen 3 en 10 jaar.

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument in grote mate kiezen voor zekerheid, ondanks het feit dat de gemiddelde rentevoet voor kredieten met vaste rentevoet of met initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar nu al geruime tijd hoger noteert dan deze voor kredieten met veranderlijke rentevoet.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Bob De Leersnyder (02 507 68 31 – bd@febelfin.be), woordvoerder van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2014 Q 2) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK (www.upc-bvk.be) onder de rubriek “Pers & cijfers”.


(1) De 57 leden van de BVK nemen samen ongeveer de totaliteit van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet einde juni 2014 ongeveer 191 miljard EUR.

Meer over: