BEAMA vestigt aandacht op standaard voor gegevensuitwisseling

30/11/2016

BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers, vestigt graag uw aandacht op de standaard die recent ontwikkeld is voor de uitwisseling van gegevens tussen vermogensbeheerders en verzekeringsondernemingen. Waarover gaat het? U leest het hieronder! 

Op wie is deze standaard van toepassing?

De wettelijke rapportering van verzekeringsinstellingen aan de controleautoriteiten in het kader van hun kapitaalvereisten gebeurt via vaste templates. Aangezien de vermogensbeheerders verzekeraars tot hun institutionele klanten rekenen, zijn ook zij onrechtstreeks (via de informatiebehoeften van de klant) daarbij betrokken.

Wat houdt de standaard in?

In het kader van hun B2B-relatie met de verzekeringsondernemingen, zorgen de vermogensbeheerders voor rapporteringen aan de verzekeringsondernemingen over de fondsen op de activa-zijde. In 2015 werd een template ontwikkeld met als doel die uitwisseling van informatie tussen vermogensbeheerders en verzekeraars te vergemakkelijken.

Waar wordt deze standaard overal gebruikt?

Die template wordt in de gehele Europese Unie gehanteerd voor de uitwisseling van gegevens. Ook in België wordt de template, met een beperkt aantal nationale toevoegingen, als best practice beschouwd.

De recentste versie van de template vindt u hier. Een Q&A met daarin de belangrijkste vragen en antwoorden is ook beschikbaar. Deze versie werd begin oktober geactualiseerd en zal worden geüpdatet in juni 2017.

Meer over: