Banken zetten hun schouders onder duurzame financiën

11/12/2017

Vandaag en morgen vindt de One Planet Summit plaats in Parijs. Twee jaar na het akkoord van Parijs in 2015 is het nu tijd om concreet uit te tekenen hoe de financiële sector zijn steentje kan bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering.

Het bankkrediet is de belangrijkste steunpilaar van de Europese economie. Voor de banken is dus een cruciale rol weggelegd in de verdere ontwikkeling van een duurzame economie. Hun uitgebreide kennis over financiering, belegging en adviesverlening kunnen ze inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, samen met alle actoren in de financieringsketen. De banken willen hun inspanningen voor milieu, klimaat en risicobeperking opdrijven en nog meer rekening houden met duurzaamheidsdoelstellingen bij krediet- en beleggingsbeslissingen.

Europese en internationale initiatieven

Febelfin en de Belgische financiële sector volgen actief de ontwikkelingen en initiatieven op Europees en internationaal niveau. Vooral het verslag van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en de vertaling naar de praktijk van de aanbevelingen van de High Level Expertgroup on Sustainable Finance van de Europese Commissie zullen hoog op de agenda komen te staan in de komende jaren.  

De banken scharen zich achter het belang dat deze werkgroep hecht aan een duidelijke taxonomie rond wat onder ‘groen’ en ‘duurzaam’ moet worden begrepen. Dit is immers belangrijk om groene investeringen te stimuleren en particuliere beleggers aan te moedigen om over te stappen naar groene en duurzame beleggingen.

Financiering van een koolstofarme maatschappij

Febelfin is ook lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), de instelling die advies geeft aan de overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De FDRO buigt zich in het bijzonder over de financiering van de omschakeling naar een koolstofarme maatschappij. Om de rol van de financiële sector verder uit te diepen, organiseert de raad de seminariereeks Meer geld voor minder koolstof. Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland die zullen bespreken hoe de banken en beleggers kunnen bijdragen aan een koolstofarme maatschappij.

Dialoog met stakeholders

De financiële sector werkt ook samen met stakeholders uit de privésector. Zo werd er in november een rondetafelgesprek gehouden in het kader van Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP), het Europese initiatief om hypotheekleningen voor energie-efficiënt bouwen aan te moedigen. Tijdens deze rondetafel werden experts uit de bouwsector samengebracht met deskundigen uit de Belgische en Europese banksector om de financiering van energie-efficiënte gebouwen te bespreken.

De financiële sector kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan milieubewuste projecten en een waardevolle partner zijn voor milieuvriendelijke ondernemingen. Particuliere beleggers informeren over de positieve gevolgen van duurzame projecten, zowel voor belegger als voor het milieu, zal ervoor zorgen dat groene financiering deel wordt van dagdagelijks bankieren.

Febelfin woont de One Planet Summit bij en brengt rechtstreeks verslag uit. Volg onze live tweets op Twitter.

Meer over: