Banken halen 1,9 miljard EUR via volkslening op in 2014

15 januari 2015

In 2014 hebben de Belgische banken voor 1,9 miljard EUR aan kapitaal opgehaald via de volkslening. Onder meer gedreven door de lage rente die momenteel heerst, toonde de aangroei van de volksleningen zich naar het einde van het jaar minder uitgesproken dan in de eerste maanden van 2014. Toch blijft de volkslening duidelijk een spaarproduct dat inspeelt op de vraag van de consument en projecten financiert met een meerwaarde voor de maatschappij.

 Terwijl het uitstaande bedrag op de gewone kasbons en termijndeposito’s maandelijks een neerwaartse trend inzet, kunnen de volksleningen steeds positieve percentages voorleggen.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “Een jaar na de lancering van de volksleningen, kunnen we constateren dat het spaarproduct duidelijk inspeelt op de vraag van de consument. Hoewel de groeipercentages naar het eind van het jaar wat zijn afgezwakt, blijft het uitstaande bedrag op de volksleningen gestaag stijgen, maand na maand. De volksleningen zijn met hun maatschappelijke meerwaarde dan ook een mooie aanvulling op het gamma spaarproducten met een langetermijnvisie.”

Volksleningen blijven groeien

Eind december 2014 stond er voor 1.896 miljoen EUR spaargelden op het conto van de volksleningen, in de vorm van termijnrekeningen en kasbons bij banken in België. Vertrekkende vanuit het startsaldo van 413 miljoen EUR kan de volkslening een groei weergeven van meer dan 350%.

Net na de lancering van het product in januari 2014 konden er sterke groeipercentages worden opgemeten. De laatste maanden heeft deze groei minder uitgesproken vormen aangenomen. Het uitstaand bedrag bleef dan ook maand na maand stijgen, zij het volgens een meer uitgevlakt groeiritme. In december 2014 steeg het uitstaande bedrag op de volksleningen nog met 2,4%.

De gestage daling van het groeipercentage hangt samen met de tanende interesse voor rentedragende spaarproducten in het algemeen. Ook het actuele renteklimaat speelt een belangrijke rol. De lage rente die de Europese Centrale Bank aanhoudt, weerspiegelt zich ook in de intrestvoeten op producten zoals de volkslening. Hierdoor heeft de fiscale korting waarvan de volkslening kan genieten momenteel een relatief beperkte impact. Mocht zich in de toekomst een scenario van stijgende rente voordoen, zal dit ook een positieve impact hebben op de aantrekkelijkheid van het product en zal het fiscale voordeel opnieuw sterker tot uiting komen op het niveau van het nettorendement (na roerende voorheffing).

Volksleningen kennen een hoger groeiritme dan klassieke kasbons en termijnrekeningen

Ondanks het lage renteklimaat constateert Febelfin dat het intekenen op volksleningen voorzichtig positief blijft aanhouden. Voor het volledige jaar 2014 noteren we zo een gemiddelde maand-op-maand groei van 15,5%.

We zien dat gewone kasbons en termijnrekeningen het ten opzichte van de volksleningen net iets moeilijker hebben met een gemiddelde daling op maandbasis van -1,3% in 20141.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij woordvoerders Isabelle Marchand (im@febelfin.be) of Thomas Van Rompuy (vr@febelfin.be) op het centrale persnummer 02 507 68 31.

 

1 De maand december is hier nog niet in meegerekend. 

Meer over: