UPC - BVK

 • Het aantal kredietaanvragen steeg in oktober 2018 met meer dan 12% ten opzichte van oktober 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag iets meer dan 14% hoger.  In oktober 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten met bijna 13,5%. In bedrag is bijna 17% meer krediet verleend dan in oktober 2017.

  Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

 • Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat in het tweede trimester iets meer dan 70.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten voor een totaalbedrag van 7,7 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met 8,6%. Het overeenstemmende bedrag ligt iets meer dan 16% hoger.

 • In februari 2016 werd er, in bedrag, ruim 3,5% meer krediet verleend dan in februari 2015. Het aantal verstrekte kredieten kende niettemin een daling met bijna 6%.

 • In 2015 werden er meer dan 241.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van omzeggens 26 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Daarmee bevindt de Belgische hypotheekmarkt zich in 2015 opnieuw op een hoog niveau, na een ook reeds uitzonderlijk sterk 2014. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd.

   
 • De verstrekte kredieten lagen in juli 2015 aanzienlijk hoger – zowel in aantal als in bedrag – dan in juli 2014: 64,7% in aantal en 66,4% in bedrag. Ook het aantal kredietaanvragen lag in juli 2015 hoger (+17%) dan in juli 2014. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 14% hoger. De cijfers worden nog steeds beïnvloed door de herfinancieringen.

 • Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat in het derde trimester van dit jaar bijna 51.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 5,7 miljard EUR, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het hele derde trimester nog wel een daling van het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 2,5%, terwijl het overeenstemmende bedrag 0,5% hoger ligt.

   

 • De combinatie van de aangekondigde verlaging van de woonbonus in Vlaanderen vanaf 2015, de verwachte aanpassing van de woonbonus in de andere regio’s, de lage rentevoeten en de talrijke aanvragen voor een externe herfinanciering maakt dat de kredietaanvragen in september 2014 85% hoger liggen dan in september 2013.

  Het bedrag van de kredietaanvragen steeg met bijna 88%. De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag ook al hoger dan vorig jaar: 11% in aantal en 13% in bedrag. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). 

 • Het aantal kredietaanvragen lag in augustus 2014 5,3% hoger dan in augustus 2013. Ook het bedrag van de kredietaanvragen steeg met 9%. De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag nog lager dan vorig jaar:  -7,6% in aantal en -4,2% in bedrag. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

   

 • Het aantal kredietaanvragen lag in juli 2014 2,4% lager dan in juli 2013. Het bedrag van de kredietaanvragen daarentegen lag 1,8% hoger. De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag lager dan vorig jaar : -8,4% in aantal en -4,9% in bedrag.

  Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

 • Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat in het tweede trimester van dit jaar bijna 50.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 5,5 miljard EUR, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Dat is bijna 17% meer dan in het eerste trimester van dit jaar.

Pagina's