Aanvragen voor hypothecair krediet bijna verdubbeld in september 2014!

14 oktober 2014

De combinatie van de aangekondigde verlaging van de woonbonus in Vlaanderen vanaf 2015, de verwachte aanpassing van de woonbonus in de andere regio’s, de lage rentevoeten en de talrijke aanvragen voor een externe herfinanciering(1) maakt dat de kredietaanvragen in september 2014 85% hoger liggen dan in september 2013.

Het bedrag van de kredietaanvragen steeg met bijna 88%. De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag ook al hoger dan vorig jaar: 11% in aantal en 13% in bedrag. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)(2)

Daar er traditioneel enkele maanden tussen de aanvraag en de verstrekking van het krediet zitten, tijd die nodig is voor het verlijden van de aankoopakte, verwacht de BVK dat het aantal verstrekte kredieten in de laatste 3 maanden van 2014 ook een ruime groei zal kennen.

“Voor de Belg blijft het bezit van een eigen woning duidelijk prioritair”, stelt Ivo Van Bulck, Secretaris generaal van de BVK. “De regionale overheden dienen er over te waken dat een hervorming van de woonbonus, gelet op de impact ervan, met de nodige omzichtigheid en geleidelijkheid gebeurt. De woonbonus moet een voldoende stimulans blijven voor het verwerven van een woning als vierde pensioenpijler.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In september 2014 steeg het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten met 85% in vergelijking met september 2013. Ook in bedrag was er een stijging ten opzichte van vorig jaar met bijna 88%.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In september 2014 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 11% hoger dan in september 2013. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg met bijna 13%.

Meer informatie en statistieken

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


(1) Dus bij een andere kredietgever dan deze van het lopende krediet.

(2) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: