2015 : een positief jaar voor het hypothecair krediet

26 januari 2016

In 2015 werden er meer dan 241.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van omzeggens 26 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Daarmee bevindt de Belgische hypotheekmarkt zich in 2015 opnieuw op een hoog niveau, na een ook reeds uitzonderlijk sterk 2014. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2015 met iets meer dan 3%. Ook in bedrag was er een stijging met bijna 4%. Mede ten gevolge daarvan steeg ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2014 met meer dan 4%. Het overeenstemmende bedrag steeg met 1,5%.

Deze stijging was vooral merkbaar bij de renovatiekredieten en de kredieten voor een aankoop met verbouwing. Daar waar de stijging in 2014 vooral toe te schrijven was aan een uitzonderlijk vierde trimester, was er in 2015, met uitzondering van het eerste trimester, in alle trimesters een sterke kredietverlening merkbaar.

 

„De lage rentevoeten, de verwachte aanpassing van de woonbonus in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de aangekondigde wijzigingen op vlak van toegepaste BTW voor verbouwingen aan woningen van 5 tot 10 jaar oud, hebben een ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening“, zo stelt Dhr. Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. „Daarnaast werd 2015 gekenmerkt door een ongeziene herfinancieringsgolf, die pas in de voorbije maanden enigszins is beginnen afzwakken.“

 

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor 2015 in vergelijking met 2014, met enige focus op het vierde trimester van 20152:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in 2015 gestegen met 3%. Ook het bedrag van de kredietaanvragen steeg met bijna 4%. Er werden meer dan 340.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna 41 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn zowel in aantal als in bedrag gestegen, met respectievelijk 4% en 1,5%. Er werden bijna 241.000 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van bijna 26 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Daar waar de stijging in 2014 vooral toe te schrijven was aan een uitzonderlijk vierde trimester, was er in 2015, met uitzondering van het eerste trimester, in alle trimesters een sterke kredietverlening merkbaar.
  • Het aantal renovatiekredieten (+12.650) kende een stijging met meer dan 21%. Ook het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing en het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond, …) kenden een stijging. Het aantal kredieten voor aankoop (-4.600) lag dan weer 4% lager. Ook het aantal bouwkredieten (-4.750) lag meer dan 16% lager.
  • De daling van het aantal kredieten voor de aankoop van een woning is enkel toe te schrijven aan de vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2014 en het relatief zwakkere eerste trimester. De bouwkredieten daarentegen blijven het moeilijk hebben en stabiliseren, met uitzondering van 2014, op een laag niveau.
  • Zoals te verwachten was, lag de kredietverlening in het vierde trimester lager dan in het uitzonderlijke vierde trimester van 2014 : er werden niettemin meer dan 63.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 7,5 miljard EUR. Dit blijft, na 2014, het beste vierde trimester ooit.
  • Het aantal externe herfinancieringen steeg in 2015 met bijna 150% ten opzichte van 2014. Pas in het laatste trimester van vorig jaar werd enige afname merkbaar.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over gans 2014 tot meer dan 144.000 EUR. In het vierde trimester bedroeg dit meer dan 145.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet over gans 2014 steeg verder tot ongeveer 149.000 EUR. In het vierde trimester bedroeg dit eveneens 149.000 EUR.
  • In 2015 kozen bijna 9 op 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Door de lage rentevoeten is het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten omzeggens verdwenen.

Grafieken

Kredietverlening in 2015 opnieuw op hoog niveau

Met een totaalbedrag aan verstrekte hypothecaire kredieten van bijna 26 miljard EUR eindigt 2015 opnieuw op een hoog niveau.

Daar waar de stijging in 2014 vooral toe te schrijven was aan een uitzonderlijk vierde trimester, was er in 2015, met uitzondering van het eerste trimester, in alle trimesters een sterke kredietverlening merkbaar.

Aantal kredietaanvragen steeg met 3% 

Het aantal kredietaanvragen (deze voor externe herfinancieringen uitgesloten) is in 2015 met 3% gestegen ten opzichte van 2014. Voor dezelfde periode steeg ook het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen met bijna 4%.

Aantal verstrekte kredieten 

In 2015 werden er – de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten – 4% meer hypothecaire kredieten toegekend dan in 2014, voor een totaalbedrag dat 1,5% hoger lag. 

Vooral renovatiekredieten stijgen 

Het aantal renovatiekredieten (+12.650) kende een stijging met meer dan 21%. Ook het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing en het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond, …) kenden een stijging. Het aantal kredieten voor aankoop (-4.600) lag dan weer 4% lager. Ook het aantal bouwkredieten (-4.750) lag meer dan 16% lager.

De daling van het aantal kredieten voor de aankoop van een woning is enkel toe te schrijven aan de vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2014 en het relatief zwakkere eerste trimester.

De bouwkredieten daarentegen blijven het moeilijk hebben en stabiliseren, met uitzondering van 2014, op een laag niveau.

Onder impuls van de lage rentevoeten steeg het aantal externe herfinancieringen in 2015 met bijna 150% ten opzichte van 2014. Pas in het laatste trimester van vorig jaar werd enige afname merkbaar.

Gemiddelde bedrag van bouwkrediet stijgt fors

Het gemiddelde bedrag voor een krediet voor de bouw van een woning schommelt rond de 150.000 EUR. Dit is een stijging met bijna 10.000 EUR op 2 jaar tijd.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in 2015 op één jaar tijd eveneens met verscheidene duizenden euros gestegen tot ongeveer 145.000 EUR, nadat het ook in 2014 reeds met 7.000 EUR was gestegen.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor aankoop én renovatie is opgeklommen tot ongeveer 163.000 EUR.  

De (semi-)vaste rentevoet blijft het meest gekozen

9 op 10 kredietnemers (89,1%) koos 2015 voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een oorspronkelijke periode van vastheid van 10 jaar of meer, wat niet verwonderlijk is in deze tijden van lage rentevoeten. Voor kredieten met een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt omzeggens niet meer geopteerd.

Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de consument dus duidelijk kiezen voor zekerheid, ondanks het feit dat de gemiddelde rentevoet voor kredieten met vaste rentevoet of met initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar licht hoger noteert dan deze voor kredieten met semi-veranderlijke rentevoet.

Meer informatie 

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2015) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK (www.upc-bvk.be) onder de rubriek “Pers & cijfers”.

________________

1De 54 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet einde 2015 naar schatting 207 miljard EUR. 2Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Meer over: